Welkom bij het Opvoedpakket. Mijn naam is Elles Keuper.
Al lange tijd ben ik werkzaam voor het Opvoedpakket. Daardoor heb ik veel ervaring opgedaan in het werken met kinderen, ouders en leerkrachten. Ik doe wat ik het allerleukste vind; sociaal emotionele begeleiding bieden aan kinderen. Heb een pedagogiek opleiding gevolgd en me daarna, d.m.v. diverse opleidingen en cursussen, gespecialiseerd in kindbegeleiding. Met een rugzak vol methoden bied ik de begeleiding op een integratieve manier aan. Dat betekent dat we samen kijken naar wat het kind nodig heeft en ik, met mijn hulp, aansluit bij het kind. Ik lever maatwerk.
Na mijn praktijkvoering en inzet bij verschillende gemeenten werk ik de laatste jaren op basisscholen als schoolmaatschappelijk werker. Mijn ervaring en de ervaring van de scholen is dat deze manier van werken echt werkt. Door schoolmaatschappelijk werk op school aan te bieden kan er snel ingesprongen worden op vragen van kinderen, ouders en leerkrachten. Daardoor kunnen kleine vragen klein blijven en werkt de hulp preventief. Er zijn geen wachtlijsten en het kind hoeft niet buiten schooltijd naar hulp. Daarnaast kan er goed gebruik gemaakt worden van de driehoek: het kind, de ouders en de school. Dit werkt goed. Immers het kind kan zich het beste ontwikkelen met steun vanuit de omgeving. De hulp is erop gericht dat het kind, na een aantal gesprekjes, weer op eigen kracht verder kan.
Mocht u vragen hebben over wat Het Opvoedpakket voor u kan betekenen, neemt u dan contact op
met mij via de mail elles@opvoedpakket.nl.